Innehåll

Opinion: Sverige lider av bristen på strategisk kultur

I denna artikel belyser Per Åkerblom, överste vid Försvarsmaktens högkvarter, begreppet strategisk kultur. Sverige står mitt i ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte och kommer att ställas inför utmanade strategiska beslutssituationer på politisk nivå. Det kommer med att ställa krav på en mer utvecklad strategisk kultur än idag.

Läs mer