Innehåll

Soldater marscherar

Lär av dyrköpta lärdomar

Utvecklingen i Afghanistan, och relationerna mellan civila och militära aktörer, väcker debatt, både om dåtiden och om framtida prioriteringar för svensk […]

Läs mer

En viktig del i det nordiska samarbetet

Sverige har, tillsammans med våra nordiska grannländer, gemensamma intressen och behov inom försvarsområdet. Våra gemensamma värderingar, geografiska närhet och delade […]

Läs mer