Temasida

Programblock 11 under Rikskonferensen 2023: Avslutning

I Rikskonferensens avslutande block är tanken att knyta ihop programinnehållet och blicka framåt mot det kommande året. Vilka anföranden har överraskat? Vad har berört? Vad har saknats? Vilka hot, trender och möjligheter inom utrikes- och säkerhetspolitiken bör vi beakta inför framtiden?

Läs mer