Kalenderhändelse

Paradigmskifte i kärnvapenfrågan?

I ljuset av kriget i Ukraina – vilken roll spelar kärnvapen i modern krigföring och hur ser riskerna ut för ökad kärnvapenspridning framöver? Den 6 mars arrangerar Folk och Försvar ett fördjupande seminarium om kärnvapenhotet – idag och i framtiden.

Läs mer

Klimatförändringarnas hälsoeffekter

Vilka hälsoeffekter kan vi vänta med anledning av klimatförändringarna och vilka globala och nationella åtgärder behöver ske för att minimera dessa effekter? Folk och Försvar arrangerar ett kunskapshöjande seminarium om klimat och hälsa med flera kunniga och erfarna experter tisdagen den 20 december.

Läs mer