Kalenderhändelse

Hemvärnet i omdaning

I dagens alltmer oförutsägbara säkerhetspolitiska klimat spelar Hemvärnet en avgörande roll i att upprätthålla och stärka Sveriges försvarsförmåga. Seminariet syftar till att diskutera Hemvärnets utveckling och framtida roll.

Läs mer

Världen enligt Kina

I seminariet tar vi ett brett grepp om Kinas säkerhetspolitik och ger nedslag i allt från Arktis och EU till identitet och Sydkinesiska havet.

Läs mer

Säkerhetspolitisk utblick 2024

Seminariet kommer att göra nedslag i fyra länder för att diskutera säkerhetspolitiska frågeställningar och försöka ge svar på några av det stora frågorna som påverkar omvärlden under 2024.

Läs mer