Kalenderhändelse

Svenska JAS 39 Gripen taxar på Bodö flygplats efter genomfört övningsuppdrag under Trident Juncture 18.

Perspektiv på framtida nordisk försvarspolitik

I och med det senaste decenniets försämrade omvärldsläge har stora delar av den västliga världen omprövat sin försvarspolitik. Under detta seminarium redogör både Försvarsberedningen och norska Forsvarskommisjonen för sina slutsatser till ny nordisk försvarspolitik.

Läs mer