Kalenderhändelse

Bild till seminarium om folkrätt

Kan Putin dömas för krigsbrott?

Mer än ett år har förflutit sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina rapporterna om krigsförbrytelser är många. Kan Putin åtalas för dessa brott? Vilka brott är aktuella, vilken domstol har jurisdiktion och vilka typer av bevis krävs?

Läs mer

Hur skyddar vi kulturen?

På seminariet kommer vi att höra om olika delar av kulturens betydelse i och inför krig. Vi kommer att höra om kulturarvets roll i totalförsvaret, men också vad det är som vi ska skydda och varför.

Läs mer
Kärnvapentester vid Bikini Atoll

Paradigmskifte i kärnvapenfrågan?

I ljuset av kriget i Ukraina – vilken roll spelar kärnvapen i modern krigföring och hur ser riskerna ut för ökad kärnvapenspridning framöver? Den 6 mars arrangerar Folk och Försvar ett fördjupande seminarium om kärnvapenhotet – idag och i framtiden.

Läs mer