Kalenderhändelse

Sweden, NATO and nuclear deterrence

This seminar will provide insights on NATO’s nuclear policy as well as Swedish perspectives as the newest member in NATO and thus part of the nuclear deterrence.

Läs mer

Kapprustning, rymdskrot och satelliter

Det ökade intresset för rymden och de satsningar som nu görs från flera håll utger en roll för Sveriges säkerhet. Vilka är hoten mot Sveriges säkerhet kopplat till rymden och hur beroende är vi av rymden?

Läs mer

Almedalen: EU efter valet

Den 9 juni gick Europa till val och valde det parlament som ska representera medlemsländerna de kommande åren. Vad innebär valresultatet?

Läs mer