Tillbaka till föregående sida

Foto: US Department of State (Wikimedia Commons)
18
Jun

Afghanistan – finns en möjlig fredslösning?

2020-06-18

Få länder har varit lika krigsdrabbade som Afghanistan. Förra året uppskattades det att fler människor dog av våld i Afghanistan än i någon annan plats i världen. Sedan den sovjetiska invasionen i slutet av 1970-talet har det med få uppehåll pågått väpnade konflikter i det centralasiatiska landet med enormt mänskligt lidande som följd.

Sedan elfte september-attackerna 2001 har en USA-ledd internationell koalition under FN-mandat verkat i Afghanistan. Sverige hade ett stort styrkebidrag till den s k ISAF-insatsen och har fortfarande ett fåtal militära rådgivare på plats i Afghanistan. Därutöver är Sverige också en stor biståndsgivare till Afghanistan.

Tidigare i år kulminerade ett par års förhandlingar mellan USA och talibanerna i ett avtal där amerikanerna åtar sig att dra tillbaka sina styrkor i utbyte mot att talibanerna garanterar att ingen terrorgrupp ska ges fristad i Afghanistan. Det återstår dock fortfarande förhandlingar mellan regeringen i Kabul och talibanerna för en hållbar fred.

Hur kan en fredslösning mellan parterna se ut? Hur inkluderande är fredsprocessen? Vad för konsekvenser kan ett tillbakadragande av internationella styrkor ha för situationen i Afghanistan? Vilket inflytande har Sverige på situationen i Afghanistan?

För att diskutera dessa frågor pratar Folk och Försvar-podden med Jan Hallenberg som är forskningsledare på Utrikespolitiska institutet, Admir Skodo som är forskare på Lunds universitet, och Andreas Stefansson som är generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

Podden är skapad av Zebulon Carlander och Maja Johnsson.
Jingeln är skapad av Andreas Henningson.

Lyssna här, eller där poddar finns.

Upptäck fler kalenderhändelser