Tillbaka till föregående sida

Almedalen: Gränsöverskridande hot: De inre och yttre hoten mot Sverige

2024-06-28 (kl. 09:45 - 10:30)
TCO-landet, Strandgatan 19

Hoten mot Sverige är i allt högre grad gränsöverskridande och icke-militära. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har bidragit till ett förändrat säkerhetspolitiskt landskap och en allt otydligare gränsdragning mellan inre och yttre säkerhet. Vidare riskerar konflikter utomlands att bidra till inhemsk polarisering, och oroliga tider kan utnyttjas av bland andra våldsbejakande extremister. I det här seminariet kommer Sveriges underrättelsechefer inledningsvis att diskutera hoten mot Sverige, utifrån och inifrån. Hur ser hotbilden ut? Vad har de yttre hoten för betydelse för den inre säkerheten, och vilka utmaningar medför uppluckringen av gränsen mellan inre och yttre hot? I den andra panelen diskuteras det mer lokala och praktiska perspektivet på det förändrade säkerhetsläget. Hur försvårar detta arbetet med den inre säkerheten, kräver det en prioritering bland de säkerhetshot som finns?

Medverkande:

Tilde Andersson, moderator, Utbildningsansvarig, Folk och Försvar

  • Charlotta Gustafsson, överdirektör, Försvarets Radioanstalt (FRA)
  • Thomas Nilsson, chef, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)
  • Charlotte von Essen, chef, Säkerhetspolisen (SÄPO)
  • Jonas Trolle, chef, Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE)
  • Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro

Folk och Försvar bjuder in till ett öppet seminarium under Almedalen. Välkommen!

Seminariet kommer gå att se live online eller i efterhand via den här sidan eller på vår Youtube-kanal.

Upptäck fler kalenderhändelser