Tillbaka till föregående sida

Foto: Tina Hartung/Unsplash
Se seminariet
30
Jun

Almedalen: Mänsklig säkerhet i krig- Sveriges civila insats i Ukraina

2023-06-30 (kl. 12:00 - 12:45)
Donnersgatan 6, "Sverige i världen"

Rysslands invasion av Ukraina har slagit hårt mot den civila befolkningen i landet. Sverige ger ett stor civilt stöd till Ukraina, både i form av humanitärt bistånd såväl som ett stort och långvarigt utvecklingssamarbete. Hur säkras den mänskliga säkerheten och hur byggs en hållbar fred i Ukraina?

Förutom ett blodigt krig på slagfältet har Rysslands invasion slagit hårt mot den civila befolkningen i landet som tvingats på flykt från sina hem, lever under konstanta hota om raketattacker och behövt anpassa sig till en ny vardag där ryska attacker slår ut ström och andra förnödenheter. Det humanitära stödet har uppgått till ett av de högsta som Sverige gett till ett enskilt land och har varit viktigt för att ge de krigsdrabbade akut hjälp med mat, vatten och filtar. Lika centralt har det långsiktiga utvecklingssamarbetet varit där Sverige arbetar för att stärka motståndskraften, stärka det lokala samhället och organisationer samt hjälpa till med återuppbyggnaden av landet. Ett mål med det långsiktiga arbetet har varit att bygga en grund för hållbar fred.

En central fråga när det civila stödet diskuteras är frågan om återuppbyggnad av Ukraina. Diskussionen kring hur detta ska kunna finansieras, vilka aktörer som blir centrala och hur detta bäst utformas klättrar högre upp den politiska agendan. Hur kan återuppbyggnad ske parallellt med kriget för att upprätthålla ukrainarnas vardag? Vad händer med frågan om återuppbyggnad ifall kriget blir långvarigt eller konflikten fryser fast?

I det här seminariet kommer vi att ta ett brett grepp kring mänsklig säkerhet i krig och utifrån detta diskuteras Sveriges och omvärldens civila stöd till Ukraina. Både det akuta humanitära stödet och det långsiktiga utvecklings- och reformarbetet kommer att diskuteras samt hur balansen mellan dessa hålls i krig. Seminariet kommer även att diskutera utmaningarna kring återuppbyggandet av Ukraina samt relationen till det samlade globala utvecklingsbiståndet.

Folk och Försvar bjuder in till ett öppet seminarium under Almedalen hos Sverige i världen. Välkommen!

Medverkande:

Simon Jernberg, Programansvarig globala säkerhetstrender (moderator), Folk och Försvar
Anders Pedersen, Internationell chef, Svenska Röda Korset
Susanna Dellans, Biträdande Biståndsråd Svenska ambassaden i Ukraina, SIDA
Mats Hårsmar, Biträdande Kanslichef, Expertgruppen för Biståndsanalys
Caroline Åberg, Sverigerepresentant, UNDP

Upptäck fler kalenderhändelser