Tillbaka till föregående sida

Foto: Andreas Strandman, Unsplash
Se seminariet
29
Jun

Almedalen: Näringslivets roll i totalförsvarsutvecklingen

2023-06-29 (kl. 09:00 - 10:10)
Hamngatan 3, Visby Svenskt Näringslivs trädgård i Visby

Det civila och militära försvaret är beroende av näringslivet med alltifrån försörjning av mat och vatten till kritiska reservdelar, teknik och kompetens. Hur kan det offentliga och näringslivet ömsesidigt stärka varandra för ett robust och starkt Sverige som fungerar i så väl fred som vid krig?

Uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar är i full gång. Lärdomar finns att hämta från det totalförsvar som vi hade under kalla kriget, men dagens förutsättningar kräver också nya lösningar. Majoriteten av de varor och tjänster som samhället behöver levereras idag av privata aktörer inom näringslivet. Försörjningskedjorna är ofta komplexa och inkluderar många aktörer innan en färdig produkt når dess mottagare. Vårt medlemskap i EU ställer krav på konkurrensfrihet och offentlig upphandling för att säkerställa lika handelsvillkor inom unionen. Det kommande svenska Nato-medlemskapet är ett medlemskap för hela Sverige och inte endast för myndigheter och det offentliga. Vad innebär detta för utvecklingen av totalförsvaret? Under seminariet kommer företrädare från både näringsliv och det offentliga att diskutera möjligheter och utmaningar med näringslivets roll för ett robustare Sverige. Vilka krav ställer utvecklingen av totalförsvaret på beslutsfattare inom både stat och näringsliv?

Deltagare:

Carl-Oskar Bohlin, Minister för civilt försvar

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt näringsliv

Nina Jönsson, vd, Ica gruppen

Åsa Sundberg, vd, Teracom

Christian Levin, vd, Scania

Jan Moström, vd, LKAB

Charlotte Petri Gornitzka, GD, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Micael Bydén, ÖB, Försvarsmakten

Jörgen Huitfeldt, (Moderator)

Upptäck fler kalenderhändelser