Tillbaka till föregående sida

Foto: Mario Caruso, Unsplash
Se seminariet
28
Jun

Almedalen: Hoten mot kritisk infrastruktur – hur skyddar vi den?

2023-06-28 (kl. 15:00 - 15:45)
Strandgatan 19, "TCO-landet, Stora scen"

Kritisk infrastruktur är nödvändig för att samhället ska fungera, såväl i fred som i krig. Det är en bredd av verksamheter som ryms inom begreppet kritisk infrastruktur, med allt ifrån energiinfrastruktur och betalningssystem till kommunikationssystem och vattenrening. Förutsättningarna och riskerna kan se olika ut för olika typer av infrastruktur, samtidigt som det finns gemensamma utmaningar och åtgärder som kan stärka skyddet. Aktörer med olika förutsättningar och perspektiv kommer att delta på seminariet för att belysa vad hotet och skyddet av kritisk infrastruktur innebär för olika delar av samhället. Vi kommer att diskutera gemensamma eller skiftande förutsättningar, möjliga verktyg och behov för ökad robusthet.

Folk och Försvar bjuder in till ett öppet seminarium under Almedalen. Välkommen!

Medverkande:

Lotta Lundmark, Programansvarig krisberedskap och civilt försvar (Moderator), Folk och Försvar
Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar
Anne Lagercrantz, Vice VD, Sveriges television
Malin Alpen, Verksamhetsområdeschef Betalningar, Finansinspektionen
Lars-Göran Larsson, enhetschef för utländska direktinvesteringar, Inspektionen för strategiska produkter
Mikael Bäck, Corporate Officer, Ericsson

Upptäck fler kalenderhändelser