Tillbaka till föregående sida

Foto: Andrea Hanks/ Vita Huset
Se seminariet
4
Mar

Amerikansk säkerhetspolitik i en multipolär värld

2020-03-04 (kl. 14:30 - 15:30)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

I den nationella säkerhetsstrategin framhålls det att upprätthållandet och främjandet av den regelbaserade multilaterala världsordningen är ett stort svenskt intresse. Det internationella system av institutioner och regler som växt fram efter andra världskriget bygger i stor utsträckning på amerikanskt deltagande och ledarskap.

I USA finns det en stor pågående debatt om landets roll i världen. Det finns strömningar, bland annat i den sittande administrationen, som anser att nuvarande institutionella ramverk missgynnar amerikanska intressen och att det är bättre att antingen omförhandla eller frigöra sig från befintliga internationella regler och avtal.

Samtidigt finns det andra som anser att multilaterala lösningar stärker snarare än begränsar USA:s inflytande på världspolitiken. Genom att agera tillsammans med likasinnade stater är förutsättningarna större för att hantera problem och åstadkomma förändring. Därutöver finns det frågor ingen ensam kan konfrontera.

I Sveriges försvars- och säkerhetspolitik lyfts USA fram som en av våra viktigaste samarbetspartners i såväl bi- som multilaterala sammanhang. För svensk del är det av stor betydelse att USA fortsätter att investera i den internationella världsordningen. Därmed har den politiska debatten i Washington stora implikationer för oss.

Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium om framtiden för amerikansk säkerhetspolitik. Hur har amerikansk säkerhetspolitik utvecklats de senaste åren? Vilka konkurrerande idéer finns det i USA om landets roll i världen? Vilka konsekvenser får dessa för svensk del?

Dessa och andra frågor kommer att diskuteras vid seminariet.

Välkommen!

Anmäl dig till seminariet här.

PROGRAM 

14:30 Introduktion 

Zebulon Carlander, Folk och Försvar 

14:35 Det multilaterala perspektivet

Niklas Rossbach, FOI

14:50 Det unilaterala perspektivet 

Björn Ottosson, FOI

15:05 Kommentar om implikationerna för Sverige 

Anders Lindberg, Aftonbladet

15:15 Diskussion och frågestund 

15:30 Seminariet slutar 

Upptäck fler kalenderhändelser