Tillbaka till föregående sida

Foto: Matthew Henry/Unsplash, redigerad
Lyssna här
3
Mar

Är hoten mot vår energisäkerhet här för att stanna?

2023-03-03

Lyssna på avsnittet här 

Kriget i Ukraina har skakat om Europas energimarknader och under det senaste året har energins koppling till säkerhetspolitik förstärkts. Sanktionerna mot rysk olja och gas har lett till ökad instabilitet på den europeiska gas- och elmarknaden. EU:s medlemsländer arbetar därför aktivt för att försöka minska de skenande energipriserna och skapa ett mer robust energisystem inför framtiden. Det osäkra omvärldsläget har även tydliggjort flera geopolitiska spänningar som följer i energiomställningens spår. Detta gäller inte minst den globala tillgången på sällsynta jordartsmetaller och så kallade ”batterimetaller” som är avgörande för vår klimatomställning.

Energimyndigheten anger i sin senaste lägesrapport att elförsörjningen i Sverige är stabil men ansträngd. Under vintermånaderna finns det risk för effektbrist och det svåra omvärldsläget kan också riskera att medföra begränsade importmöjligheter för Sverige. Utöver en volatil elmarknad i Sverige och Europa finns det betydande risker att energisektorn, i likhet med andra samhällsviktiga sektorer, drabbas av allvarliga dataintrång och attacker som kan hota Sveriges energisäkerhet.

Vilka hot och störningar riktas mot vår energiförsörjning idag och hur ska svensk elberedskap stärkas framöver? I följande avsnitt av Folk och Försvar-podden kommer vi att diskutera hur vårt omvärldsläge präglar Sveriges och Europas energiförsörjning samt vilka utmaningar som väntar i framtiden med anledning av den pågående energiomställningen i kombination med allt fler komplexa säkerhetshot?

Medverkande:

  • Mikael Toll, senior rådgivare, Ramboll
  • Anne Gynnerstedt, chefsjurist, Vattenfall

Avsnittet är producerat av Hanna Waerland-Fager och Redmeansgo. Jingeln är producerad av Die Hard Productions.

Upptäck fler kalenderhändelser