Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
24
Maj

Även krig har regler

2019-05-24 (kl. 09:00 - 18:00)
Drottnings Kristinas väg 37

Hur står det till med världen och den globala ordningen? Snabb teknikutveckling, väpnad konflikt med många olika aktörer och ökade auktoritära tendenser speglas mot mindre global fattigdom, socialt engagemang och förnyade hållbara mål. Förutsättningarna är båda nya och nygamla. Hur ska vi prioritera?  Hur fördelas och utkrävs ansvar? Kan skilda perspektiv rörande hotbild, verktyg och framtidsutsikter harmoniseras? På Försvars och Säkerhetsakademins fjärde tillfälle diskuterar vi försvars- och säkerhetspolitik och folkrätt i relation till gemensamma utmaningar.

Försvars och Säkerhetsakademin arrangeras av Folk och Försvar med stöd av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarshögskolan. Akademin samlar 20-talet unga engagerade från Folk och Försvars drygt 90 medlemsorganisationer och genomförs för sjunde gången 2019.

Upptäck fler kalenderhändelser