Tillbaka till föregående sida

Foto: Johan Wessman, News Øresund (CC BY 3.0)
Se seminariet
21
Sep

Beredskap byggd på lärdomar - Hur skulle Sverige hantera ett flyktingmottagande likt 2015 idag?

2021-09-21 (kl. 14:00 - 15:00)

Ladda ner inbjudan som PDF här.

Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall din fråga till daniel.kjellen@folkochforsvar.se senast den 20:e september. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i seminariet, och vi kan inte garantera att din fråga kommer att ställas.

Konsekvenserna av omvärldens väpnade konflikter blev ovanligt synliga i Sverige hösten 2015. Ett stort antal av dem som behövt lämna sina hem och hemländer anlände då hit för att söka asyl. Händelserna satte spår i politiken men också i krisberedskapen.

I likhet med andra kriser så engagerades det offentliga, det ideella och näringslivet för att stödja ordinarie aktörers arbete med att ta emot människor på flykt under ett antal intensiva veckor och månader. Den kanske mest ihågkomna bilden av detta var den aktivitet som uppstod vid tågstationer runt om i landet, men det var inte den enda typen av insats som genomfördes i samband med mottagandet.

Världens konflikter fortgår i stor utsträckning även om Migrationsverkets statistik visar på en skarp och än så länge ihållande återgång i antalet asylsökande efter 2015. Samtidigt så skulle säkerhetspolitiska försämringar i bland annat Afghanistan kunna leda till att behovet av flyktingmottagande återigen ökar. Hur beredda är Sverige i så fall på ett nytt, större flyktingmottagande, och vad har vi lärt oss sedan 2015?

Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under Folk och Försvars seminarium. Välkommen!

 

PROGRAM

14:00 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

14:05 Omvärldsbevakning – hur ser läget för flyktingar och mottagarländer ut idag?

Henrik Malm Lindberg, docent och tf kanslichef på Delegationen för migrationsstudier

14:20 Vad har vi lärt oss sedan 2015?

Gudrun Antemar, lagman vid Stockholms tingsrätt och tidigare särskild utredare i utredningen Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015.

Magnus Önnestig, Avdelningschef, Nationella operativa avdelningen på Migrationsverket

Cristina Grenholm, kyrkosekreterare och präst, Svenska Kyrkan

15:00 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser