Tillbaka till föregående sida

Boksläpp: Vägval – Framtiden för svensk säkerhet

2021-11-17 (kl. 16:00 - 17:00)
Sverigesalen, Försvarshögskolan (Drottning Kristinas Väg 37)

Den 17:e november anordnar Folk och Försvar ett boksläpp för “Vägval – Framtiden för svensk säkerhet” som är skriven av Michael Claesson, generallöjtnant och insatschef i Försvarsmakten, och Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar. Boken syftar till att synliggöra några av de stora vägvalsbeslut som Sverige står inför i försvars- och säkerhetspolitiken. Frågor som berörs i boken innefattar bland annat artificiell intelligens, rymden och hållbarhet. Boksläppet blir det första evenemanget Folk och Försvar anordnar med publik sedan februari 2020.

Folk och Försvar publicerar boken i samarbete med Ekerlids förlag för att folkbilda om försvars- och säkerhetspolitik. På boksläppet kommer författarna presentera boken och de vägvalsfrågor som uppmärksammas i den. Efter presentationen kommer en kvalificerad panel att få kommentera boken och diskutera hur Sverige kan förhålla sig till vägvalsfrågor rörande försvar och säkerhet.

Boken kommer gå att köpa på plats.

Välkomna!

Anmäl dig här till boksläppet.

Program

16:00 Inledning

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och Försvar

16:05 Presentation av Vägval – Framtiden för svensk säkerhet

Michael Claesson, generallöjtnant, författare Vägval

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, författare Vägval

16:40 Panel med kommentarer

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan

Ewa Skoog Haslum, marinchef, Försvarsmakten (utgår pga sjukdom)

Björn von Sydow, styrelseordförande, Totalförsvarets forskningsinstitut

17:00 Boksläppet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser