Tillbaka till föregående sida

Foto: publicdomainpictures.net
Se seminariet
12
Sep

Brexits säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige och EU

2019-09-12 (kl. 13:30 - 14:30)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Storbritanniens nye premiärminister Boris Johnsson har deklarerat att landet ska lämna EU, med eller utan avtal. Detta kommer få effekter inte bara på EU och Storbritannien utan också på Sverige och vår säkerhetspolitiska situation.

Storbritannien har historiskt sett en viktig strategisk roll givet var landet ligger men också då det är en stor ekonomi och viktig aktör i den säkerhetspolitiska kontexten. Debattörer har gjort gällande att stora förändringar måste till i Storbritannien efter brexit. Storbritanniens före detta utrikesminister Jeremy Hunt sa i ett tal innan sin avgång att landet som en konsekvens av EU-utträdet kommer behöva fördubbla sina försvarsutgifter under en tioårsperiod.

Samtidigt finns samarbeten och avtal som syftar till att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet i regionen, brexit till trots. Bland annat ett brittiskt försvarsinitiativ som syftar till att öka integrationen mellan de deltagande försvarsmakterna, däribland Sverige. Vad blir konsekvenserna för ingångna säkerhetspolitiska samarbetsavtal efter brexit? Kommer de påverkas alls, och i så fall hur?

Det finns också en lång rad andra frågor utöver direkta försvars- och säkerhetssamarbeten som har bäring på säkerhet. Under 2018 gick nästan hälften av brittisk export till EU. London anses också vara ett viktigt finanscentrum internationellt sett. Således är det inte enbart Storbritannien som kan komma att få både handelsbekymmer och ekonomiska problem vid en avtalslös brexit. Skulle detta kunna leda till säkerhetspolitiska oroligheter internationellt?

Ett utträde ur EU kommer otvetydigt ha betydelse för den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde, men vad för betydelse? Vilka kommer effekterna bli för Sverige och EU?

Om detta och mycket därtill kommer dagens seminarium att handla.

 

PROGRAM

Moderator David Bruhn, programansvarig försvarspolitik

13:30 Introduktion
David Bruhn, programansvarig Folk och försvar

13:35 Brexits säkerhetspolitiska konsekvenser
Niklas Rossbach, senior Researcher Totalförsvarets forskningsinstitut

13:50 Säkerhetspolitiska konsekvenser för EU
Björn Fägersten, programchef Utrikespolitiska institutet

14:05 Brexits säkerhetspolitiska konsekvenser för ekonomi och handel
Frank Belfrage, partner Consilio International AB. F.d. Kabinettssekreterare

14:20 Frågor/Q&A

14:30 Seminariet slutar

Upptäck fler kalenderhändelser