Tillbaka till föregående sida

Foto: Pexels
Se seminariet
19
Nov

Civila samhällets roll i kris

2021-11-19 (kl. 13:00 - 14:30)

Ladda ner inbjudan som PDF här.

Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall din fråga till daniel.kjellen@folkochforsvar.se senast den 18:e november. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i webbinariet, och vi kan inte garantera att din fråga kommer att ställas.

Det krävs inte att man går långt tillbaka i samtidshistorien för att man ska hitta exempel på hur civilsamhället bidragit i hanteringen av kriser. Flyktingmottagandet 2015, skogsbränderna 2018 och inte minst den alltjämt pågående pandemin visar tydligt på att det finns kapacitet och vilja hos ideella aktörer att hjälpa till.

Samtidigt har samma händelser visat på hur ideell och frivillig medverkan i krishanteringen inte är utan vissa utmaningar. Kriser är komplexa händelser. Ju fler aktörer – och ju fler typer av organisationer – som är inblandade, desto högre blir kraven på en fungerande samverkan. Hur den samverkan ska fungera är en tiotusenkronorsfråga inför framtidens krisberedskap.

Folk och Försvar har den stora glädjen att under det här seminariet lyfta frågor kring vad det civila samhället kan bidra med i krisberedskap och krishantering, hur offentliga och ideella aktörer kan samverka i kris och vilka utvecklingsmöjligheter som finns inför framtiden.

Välkommen!

PROGRAM

13:00 Inledning

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och Försvar

13:05 Ideella aktörers roll i krisberedskapen

Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset

Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare, Svenska Kyrkan

Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen

13:30 Offentlig-ideell samverkan i kris

Svante Werger, särskild rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Minou Sadeghpour, ledningsstrateg och stabschef, Sigtuna kommun

13:50 Diskussion

Talare från punkterna ovan.

14:30 Webbinariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser