Tillbaka till föregående sida

Foto: Forest Simon/Unsplash
Se seminariet
10
Mar

Coronakommissionens slutsatser

2022-03-10 (kl. 14:00 - 15:30)
Sacohuset, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Ladda ner inbjudan som PDF här.

***

Drygt två år av global pandemi. Nästan lika lång tid av nationell krishantering.

Coronakommissionen tillsattes den 30 juni 2020 med uppdraget att utvärdera den offentliga förvaltningens hantering av covid-19-pandemin. Av en händelse inträffar datumet för kommissionens deadline i en period då det verkar som att pandemin är på tillbakagång.

Däremellan har debatten varit intensiv. Internationellt sett var Sveriges strategi för hantering av pandemin ovanlig och det har väckt både kritik och stöd. Under perioder har strategin setts som framgångsrik och vid andra tidpunkter har den kraftigt ifrågasatts.

Kommissionen har skrivit två delbetänkanden under uppdragets gång. Innehållet i dessa, och kommissionens arbete med sitt slutbetänkande, har väckt stort intresse. I samband med att kommissionens slutbetänkande nu överlämnats till regeringen har Folk och Försvar därför bjudit in kommissionen till att presentera sina slutsatser. Vi har också bjudit in en kunnig panel för att ge en bredd av perspektiv på kommissionens syn på coronahanteringen.

Hur har krishanteringen fungerat under pandemin? Vad kan vi lära oss inför kommande pandemier och andra kriser? Vilka åtgärder behöver tillkomma framöver? Dessa och många andra frågor kommer att avhandlas under seminariet.

Välkommen!

 

PROGRAM

14:00 Inledning

Daniel Kjellén, programansvarig, Folk och Försvar

14:05 Presentation av Coronakommissionens slutbetänkande

Mats Melin, kommissionens ordförande

14:50 Panel – kommentarer på slutbetänkandet

Maja Fjaestad, statssekreterare till socialminister Lena Hallengren

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Johan Hirschfeldt, jurist, tidigare hovrättspresident och särskild utredare

15:30 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser