Tillbaka till föregående sida

Foto: Alessio Soggetti/Unsplash
Se seminariet
17
Dec

Covid-19 i media och i myt

2020-12-17 (kl. 10:00 - 11:00)

I slutet av 2020 har covid-19-pandemin pågått i över ett år. Under den tiden har stora delar av det svenska samhället, och samhällen över hela världen, ställt om till krishantering. Det har inte varit smärtfritt och många branscher har stött på svårigheter. En sådan är medierna, som har haft den många gånger otacksamma uppgiften att både informera om och granska krishanteringen.

En stor del av dessa utmaningar består i alla de missförstånd och myter som florerar kring den här typen av sjukdomsspridning. Samtidigt som myndigheter, medier, företag och civilsamhälle har försökt nå ut med viktig information till allmänheten, har rykten som skapat oklarheter eller som motsäger väl underbyggd information uppstått och spridits. Det har gjort det svårt för många att avgöra vad som är sant och vad som är falskt.

I det korta loppet innebär det att individer får svårt att ta beslut om hur man ska skydda sig mot viruset. På längre sikt kan den här typen av mytbildning underminera förtroendet för vetenskapen och samhällsinstitutioner som myndigheter och regering, men också för medierna i sig.

Samtidigt finns heller inte alltid enkla rätt eller fel i fråga om spridningen av ett virus. Forskarnas syn på viruset är inte enhällig, och allt eftersom mer har blivit känt om pandemins spridning har bilden av vilka strategier som är rimligast uppdaterats. I samband med dessa ofta snabba förändringar kan felaktiga föreställningar frodas, och det skapar utmaningar för kriskommunikationen från både myndigheter och press.

Välkommen till Folk och Försvars seminarium om pandemin ur ett media- och mytperspektiv, under vilket vi kommer att avhandla en mängd frågor, bland andra: Vilka myter om pandemin har uppkommit och hur sprids de? Hur har mediernas rapportering om pandemin tagits emot av allmänheten? Vilka svårigheter har journalister stött på i sitt arbete med att rapportera om virusets framfart? Vilka lärdomar kan vi dra inför nästa kris?

Under årets sista seminarium medverkar Emma Ricknell från Linnéuniversitetet, Gustav Bohlin från Vetenskap och Allmänhet och Amina Manzoor från Dagens Nyheter.

 

PROGRAM

10:00 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

10:05 Pandemins myter

Emma Ricknell, doktorand på Linnéuniversitetet

10:25 Allmänheten och medierapporteringen

Gustav Bohlin, utredare på Vetenskap och Allmänhet

10:45 Att arbeta som journalist under pandemin

Amina Manzoor, medicinreporter på Dagens Nyheter

11:00 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser