Tillbaka till föregående sida

Foto: Filiberto Santillan/ Unsplash
Se seminariet
25
Aug

Cybersäkerhet i digitaliseringens tid

2021-08-25 (kl. 10:00 - 11:25)

Digitalisering medför enorma effektivitetsvinster och är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en så hög livskvalitet och ett så välfungerande samhälle som vi har idag. Samtidigt innebär digitalisering också betydande utmaningar – kanske allra tydligast är det på säkerhetsområdet. Hur kan ett modernt och uppkopplat Sverige fortsätta ta vara på digitaliseringens fördelar, samtidigt som vi inte utsätter oss för onödiga risker?

Det här är inte bara en fråga för offentliga myndigheter. Digitala verktyg är närvarande i alla delar av samhället, och länkarna inom och mellan system är både en tillgång och en sårbarhet. Det gör att ett cybersäkert samhälle kräver insatser från såväl det offentliga som näringslivet, den ideella sektorn och privatpersoner. Särskilt viktigt blir detta i totalförsvarssammanhang eftersom krigföringen nu till allt större del flyttar in i cyberdomänen.

Hur ska myndigheter tänka kring cybersäkerhet? Vilken kunskap om cybersäkerhet kan akademin bidra med? Hur ser man på de här frågorna inom näringslivet? Hur arbetar man med cybersäkerhet inom EU?

Dessa frågor och många fler kommer att avhandlas under Folk och Försvars seminarium. Välkommen!

PROGRAM

10:00 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

10:05 Svensk digitalisering och cybersäkerhet

Annica Bergman, avdelningschef, Avdelningen för säker kommunikation, Post- och telestyrelsen

10:25 Näringslivet och akademin om digitalisering och cybersäkerhet

Pontus Johnson, professor, Kungliga tekniska högskolan

Anders Carlsson, director, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

10:45 Europeiskt samarbete på cyberområdet

Maria Blässar, Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk, Europeiska kommissionens representation i Sverige

11:05 Diskussion

11:25 Seminariet avslutas

 

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version av inbjudan ovan på den här länken.

 

Nedladdningsbara filer:

Under programpunkten om Europeiskt samarbete på cyberområdet visade Maria Blässar ett antal bilder som sedan efterfrågades i högre upplösning. Dessa finns att ladda ner på den här länken och på den här länken, och mer information om Joint Cyber Unit finns på den här länken.

Upptäck fler kalenderhändelser