Tillbaka till föregående sida

Foto: Taskin Ashik/Unsplash
30
Apr

Cybertotalförsvar - Hur ska det digitala samhället försvaras?

2020-04-30

Ett nytt avsnitt om Folk och Försvar-podden under rubriken Cybertotalförsvar – Hur ska det digitala samhället försvaras?

Ett uppkopplat samhälle är ett sårbart samhälle. Digital teknik skapar stora effektivitetsvinster, men buggar, andra fel och rena angrepp som slår ut central teknik kan skada stora delar av ett samhälle och därmed hota medborgares liv och hälsa. Samtidigt är det svårt att skydda en digital infrastruktur eftersom den genomsyrar hela samhället och bygger på att alla, från myndigheter och företag till individer, är införstådda med problemen och hur de ska agera för att undvika angrepp.

Idag är samtliga av dessa aktörer utsatta för konstanta angrepp, men alla är inte väl förberedda på dem. Bland allmänheten finns en utbredd okunskap i frågorna, vilket gör att enskilda utsätter sig själva och andra för stora risker. Myndigheter och företag utgör måltavlor i och med de värden de hanterar. Dessutom finns en stor del av vår digitala infrastruktur på privata servrar i andra länder, där de delar hårdvara med andra potentiella mål för angrepp.

Sveriges svar på de cybertaktiker som förekommit i de senaste decenniernas krigföring har bland annat varit att upprätta ett cybercentrum, som ska utbilda Sveriges första cybersoldater, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Detta är ett exempel på en militär åtgärd, men dagens cyberkrigföring riktar sig inte enbart mot militära mål. Även de civila delarna av samhället – myndigheter, företag och privatpersoner – kan komma att spela viktiga roller för att säkra vårt digitala samhälle. Inom det återuppväckta totalförsvaret kan det därför finnas skäl att även inrätta ett cybertotalförsvar.

Denna podcast handlar om hur Sverige ska rusta sitt cyberförsvar – både militärt och civilt, offentligt och privat. Vilka typer av angrepp sker idag, och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Vad behöver myndigheter och företag göra för att skydda sig själva och resten av samhället? Vad är statusen på Försvarsmaktens och KTH:s cybercentrum? Vilken roll ha privatpersoner i det digitala försvaret?

För att besvara dessa frågor har vi med oss Hans Arvidsson och Christoffer Karsberg från 4C Strategies och på länk David Olgart från Försvarsmakten, Pontus Johnson från Kungliga Tekniska Högskolan och Richard Oehme från Knowit Secure.

Podden är skapad av Daniel Kjellén och Maja Johnsson.
Jingeln är skapad av Andreas Henningson.

Lyssna här, eller där poddar finns.

Upptäck fler kalenderhändelser