Tillbaka till föregående sida

Foto: Kremlin.ru, commons.wikimedia.org/wiki/File:Normandy_format_(2019-12-09)_01.jpg
Se seminariet här
17
Dec

Den säkerhetspolitiska krisen mellan Ryssland och Ukraina

2021-12-17 (kl. 10:00 - 11:00)

De senaste månaderna har det skett en kraftig försämring av det säkerhetspolitiska läget österut. Kärnan i den pågående säkerhetspolitiska krisen är Rysslands skarpare diplomatiska utspel och militära uppbyggnad som är riktat mot Ukraina. Det spekuleras i internationell media om vi står på randen inför ett nytänt krig mellan Ryssland och Ukraina.

Som en följd av den eskalerade hotbilden har både Nato och EU utfärdat varningar om ytterligare sanktioner, diplomatisk isolering och andra åtgärder för att avskräcka Ryssland från att begå nya aggressioner mot Ukraina. På OSSE-toppmötet i Stockholm i början av december möttes utrikesministrarna från USA och Ryssland för att diskutera det aktuella läget.

För att få större klarhet om den här säkerhetspolitiska krisen och vad den innebär för svensk säkerhet på både kort och lång sikt anordnar Folk och Försvar ett seminarium på ämnet. Med hjälp av experter från FOI och UI kommer vi adressera frågor som: Vad ligger bakom Rysslands nya hot mot Ukraina? Hur kan EU och Nato agera för att avvärja ett nytt krig? Vad innebär den eskalerade situationen för svensk säkerhet?

Anmäl dig till seminariet här.

Program

10:00 Introduktion

Hanna Waerland-Fager, Utbildningsansvarig och Programansvarig Unga, fred, säkerhet och försvar, Folk och Försvar

10:05 Konfliktrisken i öst – en lägesbild

Gudrun Persson, docent och forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut

10:20 Hur vill Ryssland omdana den europeiska säkerhetsordningen?

Fredrik Löjdquist, ambassadör och chef, Centrum för Östeuropastudier

10:35 Vad har Nato och EU för alternativ?

Eva Hagström Frisell, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut

10:50 Gemensam panel och frågestund

11:00 Seminariet avslutas

Seminariet genomförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Seminariet kan ställas om till att bli helt digitalt om rekommendationerna förändras. Om det skulle ske kommer givetvis alla anmälda deltagare att notifieras om detta.

Upptäck fler kalenderhändelser