Tillbaka till föregående sida

Markus Spiske: Unsplash
Lyssna på avsnittet här
4
Apr

Den systemhotande brottsligheten

2024-04-04

I den politiska debatten idag talas det mycket om att den organiserade brottsligheten är systemhotande och ett hot mot svensk säkerhet. Vad menas egentligen med att den är systemhotande? Och på vilket sätt kan den hota vår säkerhet?

Rapporten Den sårbara staten av Carina Gunnarsson, pekar på att den organiserade brottsligheten hotar vårt system genom hot och våld, korruption och infiltration. Vad innebär detta och vilka konkreta exempel ser vi i Sverige idag?

Rapporten lyfter framförallt kommuner som extra sårbara för den systemhotande brottsligheten. Vilka medel har kommuner och regioner att bemöta detta idag? Vilket stöd kan tex SKR ge i detta arbete? Vad saknas för att bygga motståndskraft?

I det här avsnittet av Folk och Försvar-podden diskuterar vi den organiserade brottsligheten och vilket hot den utgör mot våra samhällssystem och i längden vår säkerhet samt hur kommuner och andra aktörer kan bemöta detta.

Medverkande:
Carina Gunnarson, Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och författare till rapporten Den sårbara staten
Christina Kiernan, Samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Avsnittet leds av Tilde Andersson, utbildningsansvarig på Folk och Försvar

Upptäck fler kalenderhändelser