Tillbaka till föregående sida

Foto: Proton sv, commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%96landsbron.jpg
1
Okt

Det totala försvaret av Sverige – seminarium på Öland

2016-10-01 (kl. 11:30 - 13:00)
Stora Rör, Öland

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats de senaste åren. Den illegala ryska annekteringen av Krim och det efterföljande kriget i östra Ukraina visar att militärt våld fortfarande ses som ett gångbart verktyg för att nå ett lands mål. Det förändrade läget i Östersjöområdet har ställer nya krav på försvaret av Sverige. Genom den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015 gjorde regeringen klart att försvaret av Sverige nu är Försvarsmaktens främsta uppgift. Till detta läggs nu också en återupptagen totalförsvarsplanering.

Vad innebär totalförsvar? Vilken roll spelar myndigheter som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i detta? Och hur ska det implementeras? Vilken roll spelar frivilligorganisationer och hur ser den enskilde individens ansvar ut? Detta är några av de frågor vi ska diskutera under detta seminarium.

Seminariet är öppet för allmänheten.

PROGRAM

Moderator Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar

11:30 Totalförsvar – ambition och utmaningar
Jan Salestrand, statssekreterare, Försvarsdepartementet

11:50 Totalförsvarsplanering – Försvarsmaktens perspektiv
ÖB Micael Bydén, Försvarsmakten

12:10 Totalförsvarsplanering – MSB:s perspektiv
Helena Lindberg, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

12:30 Diskussion: vägen framåt
Allan Widman (L), ordförande, försvarsutskottet
Kalle Olsson (S), suppleant, försvarsutskottet
Annette Rihagen, ordförande, FOS
Martin Tunström, Barometern

13:00 Slut

OBS: Folk och Försvar kommer inte webbsända detta seminarium. Däremot kommer länsstyrelsen i Kalmar län sända delar av Totalförsvarsdagen via sin Facebooksida.

Upptäck fler kalenderhändelser