Tillbaka till föregående sida

Foto: Reproductive Health Supplies Coalition, Unsplash
Se seminariet här
4
Sep

En modell för svensk försörjningsberedskap - utredningen presenteras

2023-09-04 (kl. 13:00 - 14:30)
Linnégatan 14, 114 47, Stockholm

Utredningen Nationell samordning av försörjningsberedskapen (JU 2021:10) presenteras.

En knäckfråga för Sveriges beredskap är försörjning av nödvändiga varor och tjänster. Det militära och civila försvaret är beroende av allt från drivmedel och mat till reservdelar och läkemedel för att fungera. Ett steg för att säkra försörjningen är ett system för den nationella samordningen av behov och fördelning. Vem ska göra vad och hur ska det samordnas?

Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen har fått i uppdrag att analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen, samt utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

På seminariet kommer utredaren Birgitta Böhlin att presentera vad utredningen kommit fram till. En kunnig panel kommer att få ge sina reflektioner om dess slutsatser och hur förslagen kan tas vidare. Utredningen presenteras för regeringen torsdagen 31 augusti och redan måndagen efter kommer utredaren till Folk och försvars seminarium för att presentera den för den för allmänheten.

Program: 

13.00 Introduktion
Lotta Lundmark (moderator), Folk och Försvar

Utredningens resultat och slutsatser
Birgitta Böhlin, särskild utredare

Kommentarer 

Panel 1: Utredningens slutsatser: Hur påverkas utvecklingen av totalförsvaret och försörjningsberedskapen?

Freddy Jönsson Hanberg, Ordförande i Totalförsvarsstiftelsen
Katarina Yuen, ämnesråd på Klimat- och näringslivsdepartementet
Karl Lallerstedt, analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

Panel 2: Perspektiv från beredskapsaktörer – vad innebär det i praktiken?

Anna Öhman, tf försvarsdirektör Länsstyrelsen Stockholm
Fredric Stany, chef för enheten för försörjningsberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
Daniel Karlsson, avdelningschef Livsmedels- och dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket

14.30 Seminariet slutar

För att delta fysiskt behöver du anmäla dig genom att fylla i dina kontaktuppgifter nedan. Seminariet kommer också gå att följa live online eller se i efterhand via vår hemsida, då krävs ingen anmälan.

Anmälan

Upptäck fler kalenderhändelser