Tillbaka till föregående sida

Foto: Degi Hari (Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0))
Se seminariet
27
Maj

En ny myndighet för psykologiskt försvar - utredningens resultat

2020-05-27

”Att säkerställa och upprätthålla befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig utgör kärnan i det psykologiska försvaret.”

Det psykologiska försvaret ytterst syftar till att stärka vår motståndskraft inför och vid ett väpnat angrepp, men handlar inte enbart om förberedelser för krig, utan måste givet omvärldsutvecklingen i hög grad också avse verksamheter som aktivt bedrivs även i fredstid. Ett psykologiskt försvar skall kunna säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.

Att säkerställa och upprätthålla befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig utgör kärnan i det psykologiska försvaret. Det uppnås bl.a. genom att säkerställa att saklig offentlig information snabbt och effektivt kan förmedlas även under störda förhållanden, att förebygga, identifiera, analysera och möta påverkanskampanjer både nationellt och internationellt. Det ska även stärka befolkningens motståndskraft att själva upptäcka påverkanskampanjer och desinformation.

Det försämrade omvärldsläget aktualiserar behovet av ett psykologiskt försvar anpassat efter nutida förhållanden. Anders Danielsson fick 2018 uppdraget från regeringen att utreda en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Folk och Försvar är glada över att kunna välkomna Anders Danielsson för en presentation av utredningens slutsatser i samband med att slutrapporten har lämnas över till regeringen. Vi har också med oss en kunnig panel som kommer att dela med sig av perspektiv och kommentarer kring både den aktuella utredningen och om vikten av psykologiskt försvar.

PROGRAM

Presentation av utredningen
Anders Danielsson, Utredare i utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar

Paneldiskussion
Magnus Hjort, Huvudsekreterare i utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar
Mikael Tofvesson, Chef för enheten för skydd mot informationspåverkan, MSB
Hanna Linderstål, Ordförande i Psyopsförbundet och VD Earhart Business Protection Agency
Cilla Benkö, VD Sveriges Radio

Moderator: Karin Abbor-Svensson, Folk och Försvar

Webinariet spelades in i förväg och publicerades på vår hemsida den 27 maj.

Upptäck fler kalenderhändelser