Tillbaka till föregående sida

Joel Thunberg/Försvarsmakten
9
Jun

Säkerhetspolitisk grundkurs

2021-06-09 (kl. 09:30 - 17:00)
TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Folk och Försvar skulle ha arrangerat den första piloten av säkerhetspolitisk grundkurs i december 2020 men utbildningsdagen fick skjutas fram med anledning av höstens ökade smittspridning av covid-19. Den första grundkursen kommer äga rum onsdagen den 9 juni – förhoppningsvis fysiskt, annars digitalt. Vi hoppas även att vi kan genomföra en säkerhetspolitisk grundkurs för nya deltagare hösten 2021 och att Folk och Försvars grundutbildning i säkerhetspolitik blir en återkommande utbildning för unga intresserade från våra medlemsorganisationer.

Året är 2021 och det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har under flera år försämrats. Politiska spänningar blir allt tydligare, gamla konflikter blossar upp på flera platser runt om i världen och vår vardag och omvärld har förändrats dramatiskt till följd av den pågående coronakrisen. Världen är snabbt föränderlig och framtiden alltmer oviss. Samtidigt hör vi idag fler offentliga diskussioner och debatter om säkerhetspolitik i Sverige och världen, alltifrån klimatförändringarnas konsekvenser och säkerhetspolitiska stormaktsspel till Sveriges försvar och samhällets sårbarhet i den digitala eran. Mot denna bakgrund växer efterfrågan på en levande diskussion om förutsättningar och utmaningar för vår nutida och framtida säkerhet. Med en vision att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet i vår omvärld vill Folk och Försvar därför bjuda in till en heldagsutbildning med fokus på säkerhetspolitik.

Har du ett intresse för frågor som rör svensk och internationell säkerhet och vill lära dig mer om frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik, samt samhällets krisberedskap?

Den 9 juni bjuder Folk och Försvar in till en exklusiv grundutbildning för unga intresserade som vill lära sig mer om de kanske viktigaste frågorna i dagens politiska debatt – säkerhet och samhällets motståndskraft mot nutida och framtida kriser.

Under en utbildningsdag i Stockholm får du som deltagare lyssna på föredrag, delta i workshopsdiskussioner och träffa andra unga som har ett engagemang för frågorna, eller som i framtiden vill arbeta inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet. I egenskap av oberoende arena strävar Folk och Försvar efter mötet mellan olika perspektiv och kontrasterande röster. Utbildningens deltagare kommer därför ha bakgrund från olika organisationer, exempelvis från politiskt obundna organisationer eller olika partipolitiska ungdoms- och studentförbund. Grundläggande för dagen är även en mångfald i talare, frågeställningar och problemformuleringar för att skapa en bred bild av säkerhetspolitiken.

DAGEN INNEHÅLLER: 

  • Korta utbildningspass med en introduktion till områdena: försvarspolitik, säkerhetspolitik, totalförsvar och krisberedskap.
  • Föredrag av framträdande personer från det säkerhets- och försvarspolitiska fältet (talarnas namn kommer att annonseras närmare inpå utbildningsdagen)
  • Workshops med fokus på diskussion, diplomati och politiska lösningar

Utbildningen är kostnadsfri och Folk och Försvar står för alla kostnader under dagen. Folk och Försvar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer säkerställa avstånd mellan alla deltagare. Antalet deltagare kommer inte överskrida 20 personer. Med anledning av coronapandemin vill vi inte uppmuntra långa resor. Vi kommer därför endast anta personer som bor i Stockholmsområdet till vår första utbildningsdag den 9 juni. För framtida träffar kommer utbildningen vara öppen för deltagare från hela landet och Folk och Försvar kommer då stå för deltagarnas resekostnader.

Om restriktionerna kvarstår i början av juni kommer den fysiska utbildningsträffen ställas om till en digital träff.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är medlem i en av våra 103 medlemsorganisationer (se lista), är mellan 18–25 år och är intresserad av försvars- och säkerhetspolitik. Du behöver inte ha flera års organisationserfarenhet i bagaget eller utvecklade kunskaper inom området för att ansöka om en utbildningsplats.

SYFTE 

Målet med utbildningsdagen är att du som deltagare får med dig värdefulla kunskaper och verktyg för ett framtida engagemang inom frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets krisberedskap. I slutet av dagen har du fått:

  • En grundkurs i svensk säkerhetspolitik
  • En ökad förståelse om Sveriges totalförsvar och den svenska säkerhetsstrategin
  • Ett breddat kontaktnät av engagerade personer inom politiska ungdoms- och studentförbund eller politiskt och religiöst obundna civilsamhällesorganisationer
  • Kunskap om säkerhetspolitiska utmaningar, både i Sverige och internationellt
  • En introduktion till Folk och Försvars verksamhet
  • Kunskap om hur man kan lära sig mer om frågorna, och på vilka sätt man kan engagera sig framöver

ANSÖKAN OCH URVAL

Antalet platser är begränsade och urvalet av deltagare baseras främst på motiveringen varför man vill delta i utbildningen. Utöver detta kommer vi i urvalet försöka uppnå en blandning av personer med bakgrund från olika medlemsorganisationer. Notera att vi dessvärre endast har möjlighet att anta personer som bor i Stockholm eller i närheten i Stockholm för denna träff på grund av den rådande pandemin.

ANMÄLNINGSPERIODEN ÄR NU STÄNGD

Anmälda deltagarna kommer kort efter deadline, 16 maj,  få ett mejl med information om du har blivit tilldelad en plats till utbildningsdagen den 9 juni. Håll även utkik för kommande datum för säkerhetspolitisk grundkurs på vår hemsida och sociala medier. 

Har du frågor eller funderingar om utbildningsdagen? Vänligen kontakta Hanna Waerland-Fager på hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se eller 070 733 07 52.


#Ungsäk

Folk och Försvars säkerhetspolitiska grundkurs är en del av nätverket #ungsäk, program- och utbildningsverksamhet som framförallt riktar sig till unga engagerade i någon av Folk och Försvars medlemsorganisationer. #Ungsäk ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

Grunden i nätverket ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Med anledning av covid-19

Folk och Försvar följer noga utvecklingen av den pågående pandemin och smittspridningen av covid-19. Vi kommer säkerställa att alla deltagare håller avstånd och vi har anpassat programmet utifrån de rådande omständigheterna. Dagen kommer att äga rum i en luftig lokal för 100 personer, vilket gör att alla deltagare (max 20 personer) kan sitta med ett behörigt avstånd från varandra. Om de nuvarande restriktionerna kvarstår kommer vi att ställa om utbildningsdagen till en digital träff. Vår förhoppning är däremot att kunna samlas fysiskt den 9 juni.

 

Upptäck fler kalenderhändelser