Tillbaka till föregående sida

Paolo Margari/Unsplash
Se seminariet här
17
Maj

EU i en ny säkerhetspolitisk verklighet

2024-05-17 (kl. 10:30 - 11:40)
Linnégatan 14, Stockholm

Den 9e juni är det val till Europaparlamentet. Till hösten tillträder ett nytt parlament och en ny kommission som ska leda unionen de kommande fem åren. Valet till Europaparlamentet markerar slutet på en minst sagt händelserik och turbulent mandatperiod och sker i skuggan av de enorma skiften som skett i omvärlden. Pandemins inverkan på Europa har övergått till ett säkerhetspolitiskt uppvaknande efter Rysslands fullskaliga invasion. Samtidigt pockar relationerna med Kina och USA på Europas uppmärksamhet och ställer en rad säkerhetspolitiska frågor. Europa har ställt om och vissa länder har genomfört svängar på 180 grader i säkerhets- och försvarspolitiken.

Det är ingen vild gissning att säkerhetspolitiken kommer fortsätta att prägla även kommande mandatperiod i Europaparlamentet. EU-kommissionen har flyttat fram sina positioner i frågorna sedan den 24 februari 2022. Utöver stöd till Ukraina lyfts förslag om regelförändringar för att enklare kunna stödja europeisk produktion av försvarsmateriel. Sådana ekonomiska förslag får sällskap av Von der Leyens idé om en kommissionär i nästa kommission som har en mer renodlad försvarsportfölj.

Det här seminariet syftar till att utvärdera och diskutera den gånga mandatperioden som blev något helt annat än Von der Leyens kommission satte ut kursen för. Hur har turbulensen i omvärlden och det radikalt ändrade säkerhetsläget förändrat EU som institution? Har mandatperioden levererat en geopolitisk kommission? Hur har svenska parlamentariker navigerat och arbetat med de säkerhetspolitiska frågorna? Hur kommer nästa EU-kommission och Europaparlament att arbeta vidare med frågorna och vilka utmaningar utöver kriget i Ukraina kommer Europa att behöva möta och hantera inom säkerhetspolitiken?

PROGRAM

Moderator: Simon Jernberg, programansvarig Folk och Försvar

Inledning
Simon Jernberg, programansvarig Folk och Försvar

Hur har EU utvecklats som säkerhetspolitisk aktör under mandatperioden?
Annika Wäppling Korzinek, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

En geopolitisk kommission?
Calle Håkansson, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Hur hanteras säkerhetspolitiken i Europaparlamentet?
Arba Kokalari (M) Europaparlamentariker
Linus Glanzelius (S) Europaparlamentariker

Kommentarer – EU som säkerhetspolitisk aktör
Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet
Amanda Sokolnicki, politisk redaktör Dagens Nyheter

Seminariet avslutas
Simon Jernberg, programansvarig Folk och Försvar

Seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal.

Anmäl dig nedan om du vill delta fysiskt på plats.

Anmälan till seminariet är nu stängd.

Upptäck fler kalenderhändelser