Tillbaka till föregående sida

Foto: NASA, commons.wikimedia.org/wiki/File:Satellite_image_of_Northern_Europe2.jpg
Se seminariet
7
Mar

Europeisk säkerhet i en turbulent tid

2017-03-07 (kl. 09:30 - 12:00)

Europas säkerhet har under det senaste året, och särskilt sedan Donald Trump valdes till USA:s president, kommit att diskuteras allt livligare. Trump uttalade under valkampanjen tvivel om Natos värde och de amerikanska garantierna till alliansens medlemsstater. Andra utmaningar för Europa är Rysslands politik, Brexit och den allt större splittringen inom EU. Tillsammans har dessa företeelser lett till att Europas försvar kommit att bli en central fråga.

Den uppkomna situationen och frågan hur Europa kan hantera den diskuteras mellan:

–   Barry Blechman, säkerhetsanalytiker med lång erfarenhet inom amerikansk administration och näringsliv. Grundare av och tidigare ordförande vid Stimson Center, Washington

–   François Heisbourg, ordförande för styrelsen vid Geneva Centre for Security Policy (GCSP) och styrelsen vid International Institute for Strategic Studies (IISS), London

–   Sylke Tempel, chefredaktör för Internationale Politik och the Berlin Policy Journal vid Deutsche Gesellschaft für Aussenpolitik (DGAP), Berlin

–   Krister Bringéus, utredare av Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten, ambassadör, UD

Seminariet är uppdelat i två sessioner. I den första, som modereras av Fredrik Müller Hansen, Folk och Försvar, analyseras den uppkomna situationen. I den andra tas upp de förslag till lösningar som nu diskuteras bl.a. inom EU-kretsen. Den leds av Gunilla Herolf, Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Anmälan krävs och görs på akademiens hemsida www.kkrva.se eller via denna inbjudan. Eftersom antalet platser är begränsat tilldelas de i den ordning man anmäler sig.

Varmt välkomna!

Seminariet äger rum på engelska.

PROGRAM

Moderatorer Fredrik Müller Hansen, Folk och Försvar och Gunilla Herolf, KKrVA

09:30 Inledning
Maud von Heijne och Mats Bergquist

09:40 Modererat samtal med nedanstående panelister
Barry Blechman
François Heisbourg
Sylke Tempel
Krister Bringéus

10:40 Paus

11:00 Fortsatt diskussion och frågestund med publik

12:00 Seminariet slut

Seminariet är ett samarbete mellan Folk och Försvar och Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

Upptäck fler kalenderhändelser