Tillbaka till föregående sida

Etienne Ansotte - European Communities
Se seminariet
2
Mar

EU:s säkerhets- och försvarspolitiska förmåga: Vad innebär Pesco i praktiken?

2018-03-02 - 15:45
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

I slutet av 2016 beslutade EU:s ledare att göra nya satsningar på samarbetet kring säkerhet och försvar med hänvisning till en alltmer osäker omvärld. I stora drag skulle satsningen bestå av fördjupat försvarssamarbete, ökad förmåga att snabbt ingripa och hantera kriser, därtill lyfts också utökat samarbete med bland annat Nato och FN fram. Efter Brexit var det en del frågetecken kring samarbetets fortsatta karaktär eftersom EU skulle förlora viktiga förmågor utan Storbritannien och det har även varit tydliga åsiktsskillnader i frågan om samarbetet ska fördjupas eller ej. Men i slutet av 2017 skrev Sverige och 24 andra medlemsstater under åtaganden om ett fördjupat försvarssamarbete, det permanenta strukturerade samarbetet, Pesco.

Pesco har av bland annat EU:s höga representant för utrikesfrågor, Federica Mogherini, målats upp som en stor förändring i det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU, men andra menar att det i praktiken inte kommer förändra så mycket. EU:s säkerhets- och försvarspolitiska förmåga är under förändring och behöver anpassa sig till dagens utmaningar och en förändrad politisk miljö. Vilka förändringar kommer vi se framöver och vad kommer Pesco att innebära i konkreta termer?

Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium om EU:s säkerhets- och försvarspolitik för att diskutera ovan frågor tillsammans med bland annat ambassadör Mikael Lindvall som är Sveriges representant i EU:s Kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP).

PROGRAM

Moderator Andrea Wahlberg, programansvarig säkerhetspolitik, Folk och Försvar

14:30 Inledning
Andrea Wahlberg, Folk och Försvar

14:35 EU:s säkerhets- och försvarspolitik i förändring
Mikael Lindvall, chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges representant i KUSP

15:05 Kommentarer och perspektiv
Gunilla Herolf, forskare i europeisk säkerhetspolitik

15:25 Diskussion
Karin Enström (M), moderaternas gruppledare i EU-nämnden
Lotta Johnsson Fornarve (V), ledamot i Försvarsutskottet

15:45 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser