Tillbaka till föregående sida

Foto: Astrid Amtén Skage/ Försvarsmakten
Se seminariet
23
Nov

Flygvapen i förändring

2021-11-23 (kl. 13:00 - 14:15)
Lilla Nygatan 14, Stockholm

Anmäl dig här.

Liksom resten av Försvarsmakten står Flygvapnet inför stora förändringar i och med försvarsbeslutet från 2020. Ny materiel, ett större personalbehov och fler funktioner inom Flygvapnet kräver mer av alla inblandade parter.

Flygvapnets primära uppgift är att ständigt övervaka och skydda svenskt luftrum från kränkningar. Detta sker i en miljö som ständigt utvecklas. Att vara numerärt överlägsen är idag inte möjligt för Flygvapnet. Detta gör att svenskt flygvapen behöver vara i den absoluta tekniska framkanten såväl som taktiskt överlägsen.

För att lyckas med detta införs nu en rad nya system i såväl Försvarsmakten i stort som i Flygvapnet specifikt. Nya befattningar skapas, nya utbildningssystem införs och frivilliga får en allt större roll inom inarbetade ramar såväl som i nya konstellationer.

Samtidigt är Flygvapnets organisation inne i en transformering för att kunna möta nya utmaningar och stärka organisationen. Bland annat har flygstaben utlokaliserats från högkvarteret, politiken har beslutat om att parallella stridsflygsystem ska införas och fler kringfunktioner tillförs. Således är kompetensförsörjningen en nyckelkomponent för att lyckas med den tillväxt som påbörjats.

Dagens seminarium syftar till att adressera frågor om var Flygvapnet är idag och vart försvarsgrenen ska framgent. Vilken roll nya tekniska lösningar innebär såväl som hur förändrade personalbehov ska kunna mötas.

PROGRAM

Moderator: David Bruhn, försvarspolitisk programansvarig Folk och Försvar

13:00 Inledning
David Bruhn, Folk och Försvar

13:05 Luftrummets betydelse för det nationella försvaret
Dr. Tomas Melin, docent, forskningsledare för flygsystem vid Totalförsvarets forskningsinstitut

13:20 Flygvapen i förändring
Mattias Hansson, överste, planeringschef Flygstaben

13:35 Frivillighet inom Flygvapnet
Ola malm, Projektledare X-befattningar till flygvapnet
Mattias Hansson, överste, planeringschef Flygstaben

13:55 Politikens syn på Flygvapnets utveckling
Pål Jonson, Riksdagsledamot (M), ordförande försvarsutskottet
Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot (V), ledamot försvarsutskottet

14:15 Seminariet slutar

Ladda ned program som pdf.

Anmäl dig här.

Upptäck fler kalenderhändelser