Tillbaka till föregående sida

Foto: Ulf Palm
Se intervjun här
19
Mar

Folk och Försvar möter överbefälhavare, general Micael Bydén, och generallöjtnant Johan Svensson

2021-03-19 (kl. 09:00 - 10:00)

Försvarsbeslutet har fattats och Försvarsmakten har presenterat budgetunderlaget inför 2022. Politikens ambitioner är höga och nu börjar Försvarsmakten att arbeta för att möta dessa ambitionshöjningar.

Under vägen fram till 2030 är målsättningarna högt ställda både rörande anskaffning och implementering av enskilda vapensystem till strukturella förändringar, så som ett kraftigt utökat antal regementen och samtidigt en väsentligt utökad numerär värnpliktiga och anställda. Detta torde skapa en rad nya utmaningar. Nyetablering av regementen i de fall lokal infrastruktur inte finns kräver mycket från planeringsstadiet till färdigställande. Utökad möjlighet att sprida flygvapnet kräver inte minst en utökad logistik. Inom marinen ska beställningsarbetet ska påbörjas av nya system och redan beställda system ska integreras i befintlig organisation. 

Detta ställer stora krav på Försvarsmakten att kunna lösa skarpa uppgifter här och nu och att samtidigt tillväxa i hög takt.  

Folk och Försvar möter överbefälhavare general Micael Bydén och chefen för Produktionsledningen, generallöjtnant Johan Svensson för att prata om hur denna ambition ska realiseras från idag till 2030. Hur ska Försvarsmakten säkerställa att tidplanen för nyetableringar håller, hur ska nya system både kunna tas emot samtidigt som nya avancerade system ska upphandlas. Hur ser utmaningarna ut med att börja bruka två parallella stridsflygsystem från dagens ett? Detta och mycket mer därtill kommer intervjun att handla om. 

Intervjun publiceras här på Folk och Försvars hemsida kl 9:00 19/3.

Upptäck fler kalenderhändelser