Tillbaka till sökning

Tillbaka
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
3
Jul

Vill folket försvara sig i gråzon?

2019-07-03, 14:15 - 15:00
MS Sigrid, Visby

I säkerhetspolitiken har linjerna mellan fred och konflikt alltmer suddats ut och i och med återupptagandet av totalförsvarsplaneringen har sådan gråzonsproblematik blivit aktuell i svenskt försvar. Ett pågående forskningsprojekt hos Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) studerar det civila försvarets förmåga att möta gråzonsproblematik och fokuserar forskningen bland annat på försvarsvilja och försörjningsförmåga. Under detta seminarium tar vi avstamp i gråzonsproblematiken och ämnar diskutera dess effekter på planeringen av det civila försvaret och vad som händer med försvarsviljan i ett gråzonsläge.

Seminariet arrangeras av Folk och Försvar och FOI.

Mer information om medverkande kommer inom kort.

Upptäck fler kalenderhändelser