Tillbaka till föregående sida

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Se seminariet
3
Jul

Vill folket försvara sig i gråzon?

2019-07-03 (kl. 14:15 - 15:00)
MS Sigrid, Visby

I säkerhetspolitiken har linjerna mellan fred och konflikt alltmer suddats ut och i och med återupptagandet av totalförsvarsplaneringen har sådan gråzonsproblematik blivit aktuell i svenskt försvar. Ett pågående forskningsprojekt hos Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) studerar det civila försvarets förmåga att möta gråzonsproblematik och fokuserar forskningen bland annat på försvarsvilja och försörjningsförmåga. Under detta seminarium tar vi avstamp i gråzonsproblematiken och ämnar diskutera dess effekter på planeringen av det civila försvaret och vad som händer med försvarsviljan i ett gråzonsläge.

Seminariet arrangeras av Folk och Försvar och FOI.

PROGRAM

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och försvar

14:15 Inledning
Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och försvar

14:20 Civilt försvar och gråzon
Dan Eliasson, generaldirektör, MSB

14:35 Vad händer med försvarsviljan i ett gråzonsläge?
Karin Mossberg Sonnek, enhetschef Samhällets säkerhet, FOI

14:45 Diskussion om försvarsvilja i gråzon
Patrik Oksanen, politisk redaktör, Hudiksvalls Tidning
Josefine Owetz, chefredaktör, Officerstidningen

15:00 Seminariet slut        

Upptäck fler kalenderhändelser