Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Se seminariet
9
Nov

Försvarsbeslut 2015: Räcker pengarna?

2016-11-09 (kl. 13:00 - 15:15)
Folk och Försvar (Entréplan), Lilla Nygatan 14, Stockholm

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet visar inga tecken på förbättring. Rysslands ökade militära upprustning i kombination med fortsatta oroligheter vid Ukrainas gränsområden har en destabiliserande effekt. I 2015 års försvarsbeslut tydliggörs behovet av att stärka den svenska operativa förmågan för att kunna möta utvecklingen. Drygt 10 miljarder kronor kommer att stärka försvarsbudgeten under inriktningsperioden.

Det finns utmaningar under inriktningsperioden. En viktig sådan är behovet av materielförnyelse, inte minst för att kunna bibehålla storleken på insatsorganisationen. En ökande pris- och kostnadsutveckling för försvarsmateriel innebär dock stora utmaningar.

Åt vilket håll går utvecklingen i Ryssland? Hur viktig är behovet av materielförnyelse? Vad innebär utmaningarna med finansieringen för genomförandet av Försvarsbeslutet 2015?

Folk och Försvar bjuder in till en diskussion tillsammans med Liberalerna om det ekonomiska läget för Försvarsbeslutets genomförande, med fokus på behoven av försvarsmateriel.

PROGRAM

Moderator Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar

13:00 Välkomstord
Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet

13:10 Den senaste utvecklingen i Ryssland
Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet, UI

13:35 Mindre försvarsmateriel och organisation för pengarna
Peter Nordlund, överingenjör, FOI

14:00 Försvarsmaktens perspektiv
Rikard Askstedt, Försvarsmaktens planeringschef

14:20 FMVs perspektiv
Anders Carell, chef SPL armésystem, FMV

14:40 Avslutande diskussion
Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet
Karl Ydén, universitetslektor, Chalmers tekniska högskola
Mattias Ottosson (S), ledamot i försvarsutskottet

15:15 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser