Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Se seminariet
20
Jan

Framtida hot - lansering av strategisk utblick

2021-01-20 (kl. 09:00 - 10:30)

I början av året 2020 var de primära hotbilderna i de analyser som gjordes främst bland annat desinformation, terrordåd och om man drog det till sin spets – krig. Få var det som då anade att vi bara ett par månader senare skulle ha ett oväntat hot – en pandemi – att hantera. Ett hot vi då inte såg men som kom att fullständigt dominera 2020 och även början av 2021.

En svag punkt i krisberedskapen är det som riskerar skada samhället som mest. Därför är det helt avgörande att forskningen hela tiden analyserar samtiden, men kanske främst framtiden, och försöker utkristallisera nya trender för att beredskapen ska kunna förbättras – även mot kriser vi idag har svårt att föreställa oss. Allt för att vi ska lyckas bygga en bättre beredskap mot kriser generellt.

Nu bjuder Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, och Folk och Försvar in till ett seminarium där rapporten Strategisk utblick 9 lanseras. Under seminariet kommer vi lyfta några delar ur rapporten som syftar till att belysa viktiga strategiska frågeställningar av strategisk betydelse för försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitiken.

Seminariet kommer att sändas via Youtube.

 

PROGRAM

Inledning
Moderator Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

Introduktion av Strategisk utblick
Jens Mattsson, generaldirektör Totalförsvarets forskningsinstitut

Perspektiv på framtida militära hot
Försvarsminister Peter Hultqvist

Future Threats and Some Considerations for the Next U.S. National Defense Strategy
Jack Riley, Vice President, RAND National S

Discussion Future Threats and Some Considerations for the Next U.S. National Defense Strategy 
Jack Riley, Vice President, RAND National Security Research Division; Director, RAND National Defense Research Institute
Mike Winnerstig, Head, Department of Security Policy, Swedish Defence Research Agency

Demokratisk säkerhet
Anders Strindberg, Forskare FOI

Kan laservapen ändra spelplanen i framtida konflikter?
Matts Björck, Forskare FOI

Framtida antagonistiska biologiska och kemiska hot
Anders Larsson, Forskare FOI

Paneldiskussion
Ewa Skog Haslum, marinchef och före detta vicerektor Försvarshögskolan,
Maria Gunther, vetenskapsjournalist Dagens Nyheter och doktor i partikelfysik
PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri

Avslutande reflektioner
Jens Mattsson, GD FOI

Seminariet avslutas
Maud Holma von Heijne tackar för deltagande och avslutar

Du kan läsa rapporten här.

Upptäck fler kalenderhändelser