Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Se seminariet
27
Apr

Framtiden för Försvarsmaktens personalförsörjning

2023-04-27 (kl. 13:00 - 14:00)
Folk och Försvar, Linnégatan 14, Stockholm

Rådande säkerhetspolitiska omvärldsläge har lett till att den svenska försvarspolitisk inriktningen senaste decenniet har förändrats. Stora förändringar som innebär att svenskt försvar ska växa leder till att personalförsörjningen är en ständigt aktuell fråga. Ansökan om NATO-medlemskap och en växande försvarsmakt innebär att även nyrekryteringen och utbildningen måste växla upp. Detta samtidigt som övriga delar av svenskt försvar ska hantera all annan tillväxt som ska ske parallellt.

Personalfrågan i Försvarsmakten är således mångfacetterad och komplex. Den inkluderar flera olika personalkategorier med olika uppgifter, behov och förutsättningar. För att lyckas med tillväxten måste hela kedjan fungera. Från värnplikt till utbildning av officerare till att erbjuda goda villkor för samtliga personalkategorier för att få personalen att vilja stanna och vidareutvecklas inom Försvarsmakten och i förlängningen de svenska försvarsmyndigheterna.

För att belysa dessa olika perspektiv på personalfrågan i Försvarsmakten arrangerar Folk och Försvar ett seminarium. Under seminariet kommer Försvarsmakten tala på temat Att personalförsörja morgondagens försvarsmakt, Anders Enström, Programledningen Officersprogrammet kommer tala om att skala upp utbildningssystemet. Officersförbundets förbundsdirektör Johan Hansson kommer tala på temat om vad som krävs för att Behålla och öka antalet officerare. Pliktrådet kommer tala under rubriken Hur ska Försvarsmakten attrahera ny personal.

 

Program

Moderator: David Bruhn, försvarspolitisk programansvarig Folk och Försvar

13:00 Inledning
David Bruhn, försvarspolitisk programansvarig Folk och Försvar

13:05 Hur ska Försvarsmakten attrahera ny personal?
Andreas Ottosson, Pliktrådet

13:15 Behålla och öka antalet officerare – vad krävs?
Johan Hansson, förbundsdirektör Officersförbundet

13:25 Att skala upp utbildningssystemet
Anders Enström, Programledningen Officersprogrammet

13:35 Att personalförsörja morgondagens Försvarsmakt
TBD, Försvarsmakten

13:45 Frågor

14:00 Seminariet slutar

Upptäck fler kalenderhändelser