Tillbaka till föregående sida

Foto: Hendrik Morkel, Unsplash
Se seminariet här
20
Dec

Framtidens civila försvar - presentation av Försvarsberedningens rapport

2023-12-20 (kl. 09:00 - 10:15)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Den 19 december överlämnar Försvarsberedningen sin rapport med inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret till försvarsministern. Nu bjuder Folk och Försvar tillsammans med Försvarsberedningen in till ett seminarium där vi presenterar rapporten.

Sedan 2015 befinner sig svenskt försvar i en period av stark tillväxt med det uttalade målet att uppnå försvarsutgifter på 2 % av BNP inom en relativt nära framtid. Detta ska göras i en miljö där nedskärningar och ett bantat försvar har varit regel i snart tre decennier.

Det civila försvaret har i stort sett legat i träda sedan början av 2000-talet varför utmaningarna nu är stora. Vilka krav ställer detta på politiken och samhället i stort och vilka möjligheter skapar detta? För att fördjupa kunskapen i de förslag Försvarsberedningen lägger inför kommande totalförsvarsbeslut bjuder därför Folk och Försvar tillsammans med Försvarsberedningen in till ett seminarium där vi kommer djupdyka i frågeställningar om hur detta område kommer utvecklas.

Program

Moderator: David Bruhn, programansvarig Folk och Försvar

09:00 Inledning
David Bruhn, programansvarig Folk och Försvar

Försvarsberedningens rapport
Hans Wallmark (M), försvarsberedningens ordförande

Politikens ståndpunkter
Peter Hultqvist (S)
Lars Wistedt (SD)
Jörgen Berglund (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Mikael Larsson (C)
Mikael Oscarsson (KD)
Emma Berginger (MP)
Anna Starbrink (L)

Reflektioner
Anders Lindberg, Politisk chefredaktör Aftonbladet
Linda Jerneck, ledarskribent Expressen

10:15 Seminariet avslutas

Vänligen notera att seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal.

Upptäck fler kalenderhändelser