Tillbaka till föregående sida

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Se seminariet
2
Jul

Framtidens försvarsmakt

2018-07-02 (kl. 15:00 - 16:00)
Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

Förutsättningarna för det militära försvaret av Sverige har förändrats drastiskt. Tidens försvarspolitiska utmaningar är många och en komplex hotbild och gråzonsproblematik löper parallellt med ett ökat behov på operativ förmåga i regional och nationell kontext. En pågående försvarsberedning och Försvarsmaktens perspektivstudie anlägger riktning för myndighetens strategiska utveckling för framtiden, men kraven är många även här och nu. I en osäker omvärld; hur skapar vi en beredskap anpassat till dagens, tillika morgondagens, utmaningar och hur organiserar vi en Försvarsmakt med uppdraget att skapa säkerhet, globalt så väl som lokalt?

Tillsammans med Försvarsmakten bjuder Folk och Försvar in till ett seminarium om framtidens försvarsmakt.

PROGRAM

Moderator Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och försvar

15:00 Försvarsmakten idag och behovet av långsiktighet
Överbefälhavare Micael Bydén

15:20 Operativ förmåga: innebörd och behov
Robert Dalsjö, forskningsledare, FOI
Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör

15:40 Vad ska vi försvara och hur ska det gå till?
Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet
Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift

15:55 Kommentar
Överbefälhavare Micael Bydén

16:00 Seminariet slut

Här finns en bakgrundstext om svensk försvarspolitik inför seminariet den 2 juli.

Upptäck fler kalenderhändelser