Tillbaka till föregående sida

Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Se seminariet
7
Okt

Framtidens personalförsörjning

2016-10-07 (kl. 10:00 - 11:30)
Folk och Försvar (Entréplan), Lilla Nygatan 14, Stockholm

Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en utredning om Försvarsmaktens personalförsörjning. Ingångsvärdena var att föreslå en långsiktigt hållbar lösning där frivillighet ska utgöra basen men kompletteras med en ökad användning av totalförsvarsplikt. I slutet av månaden slutredovisas uppdraget och överlämnas till försvarsminister Peter Hultqvist. Vilken analys gör utredningen och vilka är slutsatserna?
Med anledning av överlämnandet av personalförsörjningsutredningen bjuder Folk och Försvar in till en diskussion om utredningens innehåll och konsekvenser.

PROGRAM

Moderator Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar

10:00 Välkomstord
Lena Bartholdson

10:05 Framtidens personalförsörjning
(Inkl. 10 min frågor från publiken)
Försvarsminister Peter Hultqvist

10:25 Presentation av 2015 års personalförsörjningsutredning
(Inkl. 10 min frågor från publiken)
Annika Nordgren Christensen, särskild utredare

10:45 Våra reflektioner
Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten
Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Hanna Cederin, förbundsordförande Ung Vänster
Christoffer Karlsson, säkerhetspolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet

11:30 Slut för dagen

Upptäck fler kalenderhändelser