Tillbaka till föregående sida

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Se seminariet
8
Mar

Från krutrök till plånbok - perspektiv på försvarsekonomi

2023-03-08 (kl. 14:00 - 15:40)
Hörsalen, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Svenskt försvar befinner sig i en period av stark tillväxt med det uttalade målet att uppnå försvarsutgifter på 2 % av BNP inom en relativt nära framtid. Detta ska göras i en miljö där nedskärningar och ett bantat försvar har varit regel i snart tre decennier. Vilka krav ställer detta på politiken och Försvarsmakten och vilka möjligheter skapar detta? För att fördjupa oss i detta bjuder Folk och Försvar tillsammans med Försvarsberedningen in till seminarium.

För att säkerställa att rätt beslut tas vid rätt tidpunkt är det avgörande att målen som satts av politiken uppfylls och att den operativa förmågan utvecklas för att möta morgondagens behov. För att tillse att detta sker har försvarsministern beslutat att återuppta Försvarsberedningens arbete. Försvarsberedningen syftar till att hitta gemensamma vägar framåt för att nå konsensus i försvarspolitiken och utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas.

I försvarsbeslutet från 2020 anges att en kontrollstation ska genomföras under 2023 för att säkerställa att förstärkningen och kostnadsutvecklingen är i fas med vad riksdagen beslutat. Därför påbörjade Försvarsberedningen sitt arbete i december 2022. I april 2023 ska den första delredovisningen göras med förslag om den ekonomiska planeringsramen.

Som en fördjupning i försvarsekonomiska frågor arrangerar Folk och Försvar tillsammans med Försvarsberedningen ett seminarium med fokus på dessa ämnen. Under seminariet kommer Försvarsmaktens generaldirektör, Mikael Granholm, och planeringschef, Bo Berg, att tala om planeringen inom försvarsområdet. Dessutom kommer forskaren Per Olsson från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att dela sina tankar om utmaningarna med ekonomisk tillväxt inom försvaret. Avslutningsvis kommer Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen att prata om företagens roll och ansvar i relation till växande försvarssatsningar i en säkerhetspolitiskt instabil omvärld.

Program

Moderator: David Bruhn, försvarspolitisk programansvarig Folk och Försvar

14:00 Inledning
David Bruhn, Folk och försvar

Introduktion
Hans Wallmark (M), försvarsberedningens ordförande

Att planera för långsiktig tillväxt
Mikael Granholm, Generaldirektör Försvarsmakten

Utmaningar med ekonomisk tillväxt i försvaret
Per Olsson, forskare Totalförsvarets forskningsinstitut

Från materielanslag till försvarsförmåga
Eva Hagwall, överdirektör Försvarets materielverk

Att omsätta politisk vilja till operativ effekt
Bo Berg, stf C för Försvarsstabens genomförandeenhet

Företagens ekonomiska roll och ansvar i en tid av förmågeuppbyggnad 
Robert Limmergård, Generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen

Frågor

15:30 Seminariet slutar

 

Anmälan till seminarie

Upptäck fler kalenderhändelser