Tillbaka till föregående sida

Foto: Försvarsmakten, Dag Enander
25
Nov

Global säkerhet 2017

2016-11-25 (kl. 16:00 - 18:00)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

Att vår omvärld förändrats betonas konsekvent i den offentliga debatten. Internationell polarisering, humanitär kris, ett tandlöst FN och väpnad konflikt i Europa. De senaste årens händelseförlopp kontrasterar onekligen utvecklingen efter Kalla kriget. Har världen genomgått en förändring eller är ett kallare säkerhetspolitiskt klimat ett avbrott i en generellt fredlig tidsålder och utvecklingen är endast en återgång till ett historiskt normalläge?

Oavsett ter sig polarisering och konflikt vara ledord för 2016 års säkerhetspolitiska utveckling, återkommande i det amerikanska presidentvalet och FN:s säkerhetsråd såväl som EU och Mellanöstern. I en tid av osäkerhet, ett vidgat säkerhetsbegrepp och beredningen av plats för frågor om klimat, reproduktiv hälsa och global ekonomi i den säkerhetspolitiska debatten, vilka är de största säkerhetspolitiska hoten i vår tid? Vilka lösningar är effektiva, långsiktiga och, kanske primärt, faktiskt görbara?

Tillsammans med Hans-Christians Hagman, ämnesråd vid Utrikesdepartementet och en av Sveriges främsta säkerhetspolitiska kännare, och alumner från Försvars och Säkerhetsakademin samtalar vi kring svensk och internationell säkerhetspolitik.

Välkommen tillbaka till Folk och Försvar för en återträff tillsammans med Försvars och Säkerhetsakademin!

Detta arrangemang går ej att anmäla sig till.

FÖRSVARS OCH SÄKERHETSAKADEMIN

Försvars och Säkerhetsakademin är en unik och exklusiv utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna den svenska säkerhetspolitiken inifrån.

Akademin erbjuder inspirerande föreläsningar, praktiska besök i vardagen hos våra mest framträdande säkerhetspolitiska aktörer och ger tid till samtal och reflektion med framstående representanter från fältet.

Upptäck fler kalenderhändelser