Tillbaka till föregående sida

Foto: Sebastiano Piazzi/Unsplash
8
Jun

Global trends 2035

2016-06-08
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar och Försvarshögskolan bjuder in ett antal unga engagerade för att tillsammans med Strategic Futures Group från National Intelligence Council diskutera den globala utvecklings framtid inför Global Trends Rapport 2035.

Under nästan tjugo år har National Intelligence Councils rapport Global Trends bidragit till den säkerhetspolitiska debatten på både på nationell och internationell nivå. Rapporten blickar aktivt framåt för att bidra till beslutsfattare och makthavares långsiktiga strategiska arbete kring globala nyckelfrågor.

Genom diskussioner och seminarier nyttjar NIC mångfacetterad kompetens i syftet att identifiera nya frågor, ifrågasätta etablerade sanningar och skapa möten mellan nya och gamla perspektiv. I mötet mellan NIC och unga engagerade skapas förutsättningar för en inkluderande och mångbottnad analys av de globala skeendenas framtid i ett 20-års perspektiv.

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

Upptäck fler kalenderhändelser