Tillbaka till föregående sida

Foto: Roger Brown/Pexels
Se seminariet
28
Feb

Hälso- och sjukvårdens beredskap

2022-02-28 (kl. 14:00 - 16:00)
Sacohuset, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Ladda ner inbjudan som PDF här.

När utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap tillsattes 2018 kunde ingen förutsäga hur stor uppmärksamhet de frågor som utredningen behandlade skulle få under de kommande åren. Först kom en omfattande försörjningskris som innebar stora problem för sjukvården i flera regioner. Kort därefter slog covid-19-pandemin till. Ett hälsorelaterat krisläge har därmed varat under den klart största delen av utredningens livstid.

Det har nu blivit tydligt hur stora konsekvenser en hälsorelaterad kris kan få, men också hur brister i sjukvården till vardags i sig kan leda till kriser. Dessutom innebär andra typer av kriser ofta utmaningar för sjukvården att kunna upprätthålla den kvalitet i sjuk- och hälsovård som vi är vana vid i normalläge. Särskilt tydligt blir detta i höjd beredskap eller krig, då behovet av vård kan komma att se helt annorlunda ut än i fredstid. Oavsett situation så kvarstår det faktum att hälso- och sjukvården är central för befolkningens säkerhet, och därmed är konsekvenserna av hälso- och sjukvårdsrelaterade kriser potentiell mycket allvarliga.

I takt med att krishanteringen pågått har utredningen fått tilläggsuppdrag och förlängd tid till sitt arbete. Regeringen vill bland annat ha svar på frågor som rör ansvars- och samverkansfrågor, juridiska förutsättningar för beredskapen, läkemedelsförsörjning och försörjning av sjukvårdsprodukter i kris och krig såväl som i normalläge, samordning och omfördelning av resurser och personalförsörjning.

När utredningen nu presenterar sitt slutbetänkande är det därmed relevant för ett stort antal aspekter av krisberedskapen och beredskapen för krig. I det här seminariet kommer utredare Åsa Kullgren och utredningssekreterare Fredrik Ax presentera utredningens betänkanden.

Välkommen!

 

PROGRAM

14:00 Inledning

Daniel Kjellén, programansvarig för krisberedskap och totalförsvar, Folk och Försvar

14:05 Utredningens uppdrag och utmaningar för hälso- och sjukvårdens beredskap

Åsa Kullgren, särskild utredare

Fredrik Ax, utredningssekreterare

14:25 Utmaningar för hälso- och sjukvårdens beredskap

Claes Ivgren, chef Generalläkaravdelningen, Försvarsmakten

Johan Lugnegård, chefsläkare, Akademiska sjukhuset

14:45 Hur hälso- och sjukvårdens beredskap kan bli bättre – utredningens slutsatser

Åsa Kullgren, särskild utredare

Fredrik Ax, utredningssekreterare

15:05 Hur hälso- och sjukvårdens beredskap kan bli bättre – perspektiv

Marie Morell, ordförande Sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och regioner

15:25 Försörjningsfrågor – utredningens slutsatser

Åsa Kullgren, särskild utredare

Fredrik Ax, utredningssekreterare

15:40 Hur ser vi till att hälso- och sjukvården har tillgång till personal och att vi har en fungerande läkemedelsförsörjning?

Björn Eriksson, generaldirektör, Läkemedelsverket

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Anna Rogmark, chefsjurist, Apoteket AB

16:00 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser