Tillbaka till föregående sida

Foto: Thomas Henrikson, MSB
Se webinariet
9
Jun

Hemberedskap och Community Resilience

2020-06-09 (kl. 10:00 - 11:45)

Detta webinarium kommer att genomföras via tjänsten Zoom. För att kunna delta behöver du registrera dig här, och du får då en länk till mötet. Webinariet kommer att spelas in och läggas ut på vår hemsida i efterhand. Du har också möjlighet att ställa frågor innan webinariet genom att maila daniel.kjellen@folkochforsvar.se.

Ett grundantagande i den svenska krisberedskapen är att individer i stor utsträckning ska kunna klara sig själva i händelse av kris. På så sätt ska det offentliga få möjlighet att undsätta de som är i akut nöd och de som inte kan klara sig helt på egen hand. Det lägger dock ett stort ansvar på privatpersoner att planera, förutse och agera i kriser.

Intresset för hemberedskap och prepping har växt under de senaste åren. I takt med att omvärlden känns mindre stabil och större kriser drabbat landet har svenskarna kommit att fundera över sin egen beredskap för kris. En del i denna process är broschyren Om krisen eller kriget kommer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gav ut för två år sedan. Genom den tydliggjordes för befolkningen vilka egna initiativ som behövdes för att klara av en kris.

Fram tills nyligen gällde myndigheternas råd en tänkt framtida kris av okänt slag. För många torde större kriser verkat avlägsna, även om många också började förbereda sig för säkerhets skull. För några månader sedan förändrades detta. Den pågående pandemin har testat samhällets institutioner, men också dess medborgare. Krisen är nu i största grad närvarande, och de egna förberedelserna visade sig komma till nytta för de som behövt hålla sig hemma för att undvika smittan.

Samtidigt är ensam kanske inte alltid starkast. Inom forskningen kring krishantering förekommer begreppet community resilience som inte har någon motsvarighet på svenska, men som beskriver den motståndskraft som baseras på social sammanhållning inom ett samhälle. Tanken är att starkare social sammanhållning skapar bättre förutsättningar att hantera kriser då individers och gruppers insatser i större utsträckning kan komplettera den offentliga krishanteringen.

Det här webinariet kommer att handla om privatpersoners krisberedskap. Vad utgör en god hemberedskap? Vad säger forskningen om community resilience? Vilka effekter har Om krisen eller kriget kommer fått på den svenska befolkningen? Med oss för att besvara dessa, och många fler, frågor är Åsa Hagelberg, Civilförsvarsförbundet, Herman Geijer, ABF, Sophie Kolmodin, Mittuniversitetet och Christina Andersson, MSB.

Välkomna!

 

PROGRAM

10:00 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

10:05 En god hemberedskap

Åsa Hagelberg, nationell samordnare på Civilförsvarsförbundet

10:25 Community Resilience

Herman Geijer, nationell samordnare på ABF

Sophie Kolmodin, doktorand på Mittuniversitetet

10:45 Två år sedan Om krisen eller kriget kommer

Christina Andersson, riskkommunikatör på MSB

11:05 Hur stärker vi privatpersoners krisberedskap i Sverige?

Talare från ovanstående punkter

11:25 Frågor och diskussion

11:45 Webinariet avslutas

 

Anmäl dig till webinariet här: https://new.memlin.com/view/5ed4ca49e361d5

Upptäck fler kalenderhändelser