Tillbaka till föregående sida

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Se seminariet här
10
Apr

Hemvärnet i omdaning

2024-04-10 (kl. 09:30 - 10:50)
Folk och Försvar, Linnégatan 14 Stockholm

I dagens alltmer oförutsägbara säkerhetspolitiska klimat spelar Hemvärnet en avgörande roll i att upprätthålla och stärka Sveriges försvarsförmåga. Med sin unika kombination av militär beredskap och lokal förankring utgör Hemvärnet en vital resurs för att snabbt kunna svara på en mängd olika hot och utmaningar. Hemvärnets förmåga att mobilisera och agera effektivt över hela landet gör det till en ovärderlig del av det nationella försvaret och en central aktör i skyddet av Sveriges territorium och befolkning.

Hemvärnets styrka ligger inte bara i dess militära kapacitet utan också i dess djupa rötter i det civila samhället. Hemvärnssoldaterna, som frivilligt åtar sig att tjänstgöra, kommer från alla samhällssektorer och bidrar med en bred kompetensbas som sträcker sig långt bortom den traditionella militära färdighetsuppsättningen. Denna mångsidighet gör Hemvärnet särskilt lämpade för att hantera de komplexa och mångfacetterade hot som präglar det moderna säkerhetslandskapet. Genom att kombinera militär och civil expertis kan Hemvärnet erbjuda flexibla och anpassningsbara lösningar på säkerhetsutmaningar, samtidigt som det bidrar till att stärka samhällets motståndskraft mot kriser av alla slag.

I en tid där globala och regionala spänningar eskalerar och nya hotbilder ständigt tar form, är Hemvärnets roll som en brobyggare mellan det militära försvaret och det civila samhället mer relevant än någonsin. Dess förmåga att agera snabbt och effektivt på lokala hot, samtidigt som det bidrar till såväl nationella och internationella insatser, gör Hemvärnet till en oumbärlig del av Sveriges totalförsvar. I det nuvarande svåra säkerhetspolitiska läget är det tydligt att Hemvärnet inte bara är en resurs för nationellt försvar utan också en kritisk komponent i att upprätthålla stabilitet och säkerhet i en osäker värld.

Seminariet syftar till att diskutera Hemvärnets utveckling och framtida roll. För detta samlar Folk och Försvar såväl beslutsfattare från både Hemvärnet och Armén men också en frivillig försvarsorganisation för att ge en mångfacetterad bild av Hemvärnets väg framåt.

Program

Moderator: David Bruhn, Folk och Försvar

09.30 Inledning
David Bruhn, Programansvarig försvarspolitik Folk och Försvar

Inriktning hemvärnet
Laura Swaan Wrede, generalmajor, Rikshemvärnschef

Hur kan armén stödja i Hemvärnets utveckling?
Jonny Lindfors, generalmajor, Arméchef

Medinflytandets styrka
Lars Olsson, Rådssekreterare, Rikshemvärnsrådet

Frivilliga försvarsorganisationernas roll i Hemvärnets tillväxt
Eva Blomqvist, generalsekreterare Sveriges Bilkårers Riksförbund

Politikens syn på hemvärnets roll
Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot försvarsutskottet
Lena Johansson, (S), riksdagsledamot försvarsutskottet

Frågor

10.50 Seminariet avslutas

Seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal.

 

Upptäck fler kalenderhändelser