Tillbaka till föregående sida

Foto: Kevin Bückert, Unsplash
Se seminariet här
26
Jan

Humanitära utmaningar inom totalförsvaret

2024-01-26 (kl. 09:00 - 10:30)
Linnégatan 14, TCO-huset, Stockholm

Omvärldsläget är mer osäkert än på många år. I konflikter så som den i Ukraina och i många andra fall ser vi att civilbefolkningen drabbas hårt. När Sverige stärker totalförsvaret behöver vi även planera för hur civilbefolkningen ska kunna erbjudas skydd och stöd i händelse av krig i Sverige.

Svenska Röda Korset kommer i början av 2024 att släppa en rapport om övergripande utmaningar inom totalförsvaret utifrån ett humanitärt perspektiv. De har tidigare släppt en rapport om människan i krisen som fokuserade på de humanitära aspekterna av den svenska krisberedskapen. Den kommande rapporten fokuserar på samma frågor men utifrån ett scenario med krig eller höjd beredskap i Sverige. Den kommer att innehålla ett antal identifierade problemområden samt rekommendationer på hur Sverige kan bli bättre inom området.

Hur kan Sverige erbjuda skydd och stöd åt civilbefolkningen i händelse av krig, hur planerar vi för att upprätthålla den humanitära rätten vid krig och vad ställer det för krav på aktörer inom totalförsvaret att beakta humanitära aspekter i sitt arbete?

På seminariet kommer Svenska Röda Korset att presentera huvuddragen i sin rapport och experter kommer att fördjupa kunskapen om vad det innebär i praktiken.

Seminariet samarrangeras mellan Folk och Försvar och Svenska Röda Korset.

Program

Moderator: Lotta Lundmark, programansvarig Folk och Försvar

09:00 Inledning
Lotta Lundmark, programansvarig Folk och Försvar

Rapporten presenteras: Värn i allvarstid
Anders Forsberg, sakkunnig krisberedskap och totalförsvar, Svenska Röda Korset

Upprätthållandet av krigets lagar i alla lägen
Malin Greenhill, universitetsadjunkt, institutionen för operativ juridik och folkrätt Försvarshögskolan

Sjukvård i krig
Erik Lagersten, särskild utredare Civil beredskap, Region Stockholm

Samhällsservice i krig – ett kommunalt perspektiv
Ida Texell, kommundirektör, Upplands bro

10:30 Seminariet avslutas

Vänligen notera att seminariet kommer gå att följa live online eller i efterhand via den här sidan eller direkt på vår Youtube-kanal.

På seminariet kommer det att finnas möjlighet för frågor från publiken. Du kan på förhand mejla till din fråga till lotta.lundmark@folkochforsvar.se. Dessa kommer att tas upp i mån av tid.

Anmäl dig nedan om du vill delta fysiskt på plats.

Upptäck fler kalenderhändelser