Tillbaka till föregående sida

Bild: Image by Freepik
Se seminariet här
28
Nov

Hur förebygger och bemöter vi en ny global hälsokris?

2023-11-28 (kl. 09:00 - 10:30)
Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm

Covid-19 pandemin visade på många sätt hur hälsohot också är hot mot vår säkerhet. Den blottade även en ojämlik värld och ett globalt hälsosystem som inte fungerade när det behövdes som mest. När vaccinet kom blev klyftor i tillgång uppenbara och de som var i mest akut behov av vaccin var inte de som fick tillgång till de första doserna.

Pandemin markerade också en brytning med den positiva utveckling av minskad fattigdom och ojämlikhet världen sett fram till dess. Fattigdom och ojämlikheter är inte bara ett resultat av den senaste pandemin, det kan också bli grogrunden för framtida pandemier och hot mot säkerhet och utveckling. Effekterna av klimatförändringarna med extremare väder och spridning av sjukdomar till nya delar av världen försvårar ytterligare hälsohotet.

I det här seminariet diskuteras hur fattigdom och ekonomiska ojämlikheter bidrar till en osäkrare värld och vilka sjukdomar som kan bli nästa globala hälsokris. Det kommer också diskuteras vad det globala hälsosystemet och vi i Sverige kan göra för att bidra till och förebygga katastrofala konsekvenser av att stå oförberedda i en framtida hälsokris.

Hur bygger vi ett globalt hållbart hälsosystem där alla människor har rätt till basal hälsovård? Med lärdomar från pandemin och andra stora epidemier; hur bygger vi en beredskap och respons som tidigt och snabbt kan sättas in mot en ny annalkande hälsokris? Visade pandemin och hanteringen av den på ett behov av att reformera det globala hälsosystemet och i så fall hur? Och vilken roll kan Sverige spela globalt för hälsa, en jämlik värld och byggandet av robusta hälsosystem?

Seminariet är ett samarbete mellan Folk och Försvar, GAVI och One Campaign.

PROGRAM

Moderator: Simon Jernberg, programansvarig Globala säkerhetstrender Folk och Försvar

09.00 Inledning
Simon Jernberg, programansvarig Folk och Försvar

Sambanden mellan en ojämlik värld och den globala hälsan
Josefin Wiklund, One Campaign

Vikten av basal hälsovård och riskerna utan
Mia Hejdenberg, Läkare utan gränser

Beredskap och respons mot globala hälsohot
Tormod Simensen, GAVI

Behöver det globala hälsosystemet reformeras för att klara framtidens hälsohot?
Anders Nordström, tidigare svensk Ambassadör för Global hälsa

Panelsamtal – vilken roll ska Sverige spela för global hälsa?
Magdalena Thuresson (M), ledamot i Utrikesutskottet
Olle Thorell (S), ledamot i Utrikesutskottet
Yasmine Eriksson (SD), ledamot i Utrikesutskottet
Anna Lasses (C), ledamot i Utrikesutskottet

Sammanfattning och avslutning
Josefin Wiklund, One Campaign och Simon Jernberg, Folk och Försvar

10.30 Seminariet avslutas

 

Har du en fråga till politikerna? Mejla gärna in den i förväg till simon.jernberg@folkochforsvar.se så tas den med till panelen.

Frukost serveras från 08.30.

Anmälan:

Anmälan krävs enbart för fysiskt deltagande. Seminariet kommer gå att se live online eller i efterhand via den här sidan eller på vår Youtube-kanal. 

Upptäck fler kalenderhändelser